Cjenik

Formiranje cijene

Najvažniji faktori  na temelju kojih formiramo cijenu ovise o konkretnom zadatku koji se pred nas postavlja. To su npr.:

  • Kvadratura zemljišta na kojem se radi (veća kvadratura smanjuje cijenu po m2)
  • Uvjeti rada (visinski radovi, kamenitost terena…)
  • Pristupačnost terena (je li moguć pristup vozilom, a ako ne,koliko se mora pješačiti do lokacije)
  • Hidrometeorološki uvjeti (visoka temperatura ljeti, niska temperatura zimi, kišni uvjeti)
  • Rok dovršetka radova (fleksibilniji rokovi mogu sniziti cijenu, izrazita hitnost povećava cijenu zbog dodatnog angažmana ljudstva i tehnike)
  • Broj ili metraža jedinica na kojima se radi (npr. broj stabala koje treba otpilati, dužina i/ili kvadratura živice koju treba oblikovati)
  • Posebni zahtjevi (poseban oblik živice koji treba oblikovati)
  • Opasnosti (prijeteći stupovi sa žicama od struje, provalije, nekretnine koje se nalaze na putu obaranja stabla itd.)
  • Pitanje biootpada odnosno odvoza na deponij (je li potrebno odvesti biootpad, smeće, granje, stabla)
  • Broj radnika koji sudjeluje na zadatku (veći broj radnika znači veću cijenu)